Internetconsultatie Regeling

Middels deze pagina willen we je op de hoogte brengen en houden van de internetconsulatie voor de regeling.

Internetconsultatie

Om de paramotortrike te legaliseren en knelpunten t.a.v. de inschrijving op te lossen zijn wijzigingen in wet- en regelgeving nodig. De Regeling wordt nu voor internetconsultatie aangeboden. Het Besluit gaat via een ander traject dat nu ook loopt. Het Besluit en de Regeling zullen uiteindelijk tegelijk gepubliceerd en daarmee ingevoerd gaan worden.

Meer inhoudelijke informatie over het Besluit en de Regeling staan in het de laatste nieuwsbrieven en wordt telkens herhaald totdat de Regeling en het Besluit ingevoerd zijn. Aangezien de Regeling nu voor de internetconsultatie op internet gepubliceerd staat, raden we je aan de tekst ervan te lezen via onderstaande link. Aangezien de Regeling nu voor de internetconsultatie op internet gepubliceerd staat, raden we je aan deze tekst te lezen. De Regeling staat gepubliceerd op internetconsultatie pagina. De link staat verderop in dit artikel.

Wat is een internetconsultatie?

Via een internetconsultatie kan iedereen suggesties doen voor verbetering van wet- en regelgeving die in voorbereiding is. Dit vergroot de betrokkenheid van burgers, bedrijven en instellingen bij de totstandkoming van wet- en regelgeving.
Je kunt met opbouwende kritiek komen, maar ook aangeven dat je het eens bent met voorgestelde wijzigingen in de wet- en regelgeving. Daarmee laat je dus weten dat je achter een wijziging staat. Ook dat wordt zeer gewaardeerd.

Wie mag reageren?

Iedereen. Dus jij ook.

Sterker nog, voor de voortgang van het proces is het goed als zoveel mogelijk paramotorvliegers een (positieve) reactie achterlaten waarmee wij laten weten dat wij als paramotorvliegers achter deze oplossing staan.

Concreet willen we je dus vragen om inderdaad een reactie op de internetconsultatie te geven. Dat hoeft geen uitvoerige reactie te zijn, maar mag ook een kort bericht zijn waarin je laat weten dat je blij bent dat de knelpunten worden opgelost.

Hoe en waar kun je reageren?

De internetconsultatie staat op een aparte pagina van de overheid. De wijze waarop je kunt reageren staat daar uitgelegd.

Klik hier om naar de internetconsulatie voor de Regeling pagina te gaan.

Op deze pagina staat meer uitleg over de internetconsultatie zelf en hier kun je ook onder het kopje "Relevante documenten" de Regeling downloaden.

Hoe lang duurt de internetconsultatie?

Deze internetconsultatie duurt zes weken (tot en met 9 augustus 2023). Daarna worden de ingekomen reacties behandeld en zal er een definitieve Regeling gepubliceerd worden. Dan is de Regeling ook van kracht.
Dat betekent dan o.a. dat eigenaren van paramotorvliegschermen, waarbij het totaal gewicht met de motor/trike en reddingsmiddelen ten hoogste 120 kg bedraagt, hun paramotorvliegschermen in kunnen gaan schrijven. Om het register niet te overbelasten zal er een volgorde aangehouden worden. Informatie hierover staat in onderstaand artikel en zal t.z.t. in detail uitgelegd worden via o.a. de nieuwsbrief en op de site.

Wanneer worden het Besluit en de Regeling ingevoerd?

Aangezien de internetconsultatie voor de Regeling nu geopend is, hebben we ook redelijk zicht op een einddatum. Die is uiteraard ook mede afhankelijk van de binnengekomen reacties.
Het Besluit zal na de ministerraad nog naar de Raad van State gaan. We gaan er van uit dat de ministerraad het Besluit nog voor het zomerreces behandelt. Het traject bij de Raad van State duurt in principe maximaal drie maanden.
We hopen dat het Besluit en de Regeling in het vierde kwartaal van 2023 ingevoerd kunnen gaan worden.