PARAMOTORWEB

Paramotors

Het doel van deze website:

  • 1. In woord en beeld uitleg geven over de luchtsport paramotorvliegen.
  • 2. Centrale informatie voorziening.
  • 3. Portal functie naar andere bronnen (voorbeeld: Wet luchtvaart, IL&T en het Forum).

Deze website is geschikt om op smartphones en tablets te bekijken.

www.paramotorweb.nl is zuiver informatief. Officiële informatie moet te allen tijde bij de bron gecontroleerd worden. Diverse links op deze site gaan direct naar de bron informatie.

Paramotortrikes

Update: 9 januari 2017

Is het een hetze of is het beleid?

Sinds medio 2010/2011 zijn we bezig om de paramotortrike een legale status te laten krijgen.

IL&T was van mening, dat "alles met een wieltje" (uitspraak van een inspecteur) een MLA in deze zou zijn.
Dezelfde IL&T schrijft alle paramotorvarianten op dezelfde manier in in het luchtvaartuigregister en maakt dus geen onderscheid tussen voetstarters en trikes!

Bovengenoemde inspecteur gaf in de zomer van 2015 de KNVvL/KEI opdracht om de aantekening "trikestart" niet meer af te geven in het PGL brevet. Daarbij werd aangegeven, dat de paramotortrikevlieger een RPL(A) brevet dient te bezitten. Hiermee mag je een MLA besturen. Echter een paramotortrike is geen MLA. Dit werd gelukkig in december 2015 erkend door het ministerie van I&M. Hoe vervelend was het, dat een andere inspecteur in november 2016 nog steeds beweerde, dat een paramotortrike een MLA zou zijn.

Het ministerie van I&M (DGB) heeft de ambitie uitgesproken dit heikele punt op te lossen en daar zijn we oprecht blij mee.

Sacha Dench, de "human swan" van de "Flight of the Swans" vliegt hier in een paramotortrike.

Waar we minder blij mee zijn is het beleid t.a.v. de opstijgmogelijkheden.
In maart 2010 had de regering zich al d.m.v. het aannemen van de "motie de Rouwe/Meeuwis" uitgesproken, dat de luchthavenregeling een te zwaar instrument is voor bepaalde luchtsporten en dat de amtelijke en administratieve lasten te hoog zijn. Tevens, dat er een passende oplossing, zoals vrijstelling zou moeten komen.

In deze lijn zou het te verwachten zijn, dat alle paramotorvarianten onder de vrijstellingsregeling (Regeling burgerluchthavens artikel 18) zouden komen te vallen.

Aangezien een paramotortrike al 6-7 jaar door de inhoud van de definitie van "gemotoriseerd schermvliegtuig" geen status heeft, hebben de provincies hier een mogelijkheid in gevonden paramotortrikes buiten de vrijstelling te houden. Een gemotoriseerd scehrmvliegtuig is imers "gedragenen" en "wordt gestart en geland met de benen van de bestuurder".

Sinds de invoering van de vrijstellingsregeling voor gemotoriseerde schermvliegtuigen is er overleg met het ministerie van I&M om dit knelpunt op te lossen.
Net voor de Kerst van 2016 bleek, dat er geen draagvlak bij de provincies is om paramotortrikes op te nemen in de vrijstellingsregeling. Het ministerie vindt dit draagvlak noodzakelijk.
De onderbouwde argumentering van de KNVvL lijkt hiermee volledig van tafel geveegd te zijn.

DGB (ministerie van I&M) heeft gevraagd om met een verdere reactie te wachten totdat de provincies met hun onderbouwing van hun visie te komen.
We zijn uiteraard erg benieuwd naar deze onderbouwing.

Ondertussen bereid de KNVvL uiteraard wel verdere stappen voor.

Meer informatie hierover staat in Nieuwsbrief ParamotorWeb 1-2017.

Demo video "Vlucht met een Paramotor"

Deze korte video neemt u mee met een paramotorvlucht. De beelden zorgen ervoor, dat u als het ware zelf van start tot en met landen meevliegt.

Flight of the Swans

Update 16 december 2016: Sacha is op 16 december 2016 aangekomen in Slimbridge en heeft daarmee haar expeditie volbracht.

Een groot compliment aan Sacha Dench en haar Flight of the Swans team.

Klik hier of rechtsboven op "FotS" in het menu om naar de speciale pagina over de "Flight of the Swans" op deze website te gaan.

De expeditie:

September - december 2016

"Een missie, die een verbinding maakt tussen de dieren in het wild, de wetlands en de mens, vanuit de wildernis in de arctische toendra helemaal naar Slimbridge in Engeland".

Eén vrouw, 7000 km, 11 landen.
Met een paramotor meevliegen tijdens één van de grote migraties in de natuur.

Een zoektocht naar de gevaren voor "Kleine Zwanen" (Bewick's swans), zodat de kans op overleven tijdens de migratie voor deze zwanen in de toekomst groter wordt.

"Flight of the Swans "route kaart

Website en Facebook

Lees verder op de website van "Flight of the Swans" of op hun Facebook pagina.

Video vlagvliegen herdenking operatie "Market Garden"

Op 17 september 2016 werd op de Ginkelse heide operatie "Market Garden" herdacht.

Paramotorvliegers leveren al vele jaren hun bijdrage aan de herdenking door met vlaggen van de landen die deelgenomen hebben aan deze operatie en de vlag van de 1st British Airborne Division rond de heide te vliegen.
De vliegers vinden het een grote eer om dit te mogen doen. Vanuit het publiek wordt dit eerbetoon ook zeer gewaardeerd.

Hieronder een mooie impressie.

TUG of Luchthavenregeling aanvragen, pas op!

Onlangs heeft een vlieger een TUG aanvraag ingetrokken, maar hij moest wel de leges betalen.

Het betrof een aanvraag in de provincie Gelderland. De TUG werd aangevraagd t.b.v. van het gebruik van zijn paramotortrike.
De provincie gaf aan, dat de aanvrager zelf bij de gemeente een "Verklaring van geen bezwaar" aan moest vragen en deze doorgeven aan de provincie. Op zich al een vreemde procedure, want normaal gesproken neemt de provincie contact op met de gemeente en vraagt of er overwegende bezwaren zijn. Er wordt niet om een formele VGB van de burgemeester gevraagd, er is slechts overleg.

De leges kosten stonden, ondanks aangeven van de behandelend ambtenaar, niet op de site vermeld.
De aanvrager schrok van de gemelde leges kosten van €650,-. Aangezien hij het terrein echt maar enkele keren per jaar wilde gebruiken trok hij de aanvraag in. Het werd te kostbaar.

Achteraf bleek, dat een eeenmaal ingezette aanvraag zal leiden tot leges kosten. Ookal wordt de aanvraag van de TUG ingetrokken of zelfs afgewezen.

Let op, voor een luchthavenregeling zijn de leges kosten voor het in behandling nemen van de aanvraag in Gelderland €5450,-. en in de provincie Overijssel zelfs €17.531,-.

Ter info: in Gelderland kan een TUG maar drie keer op dezelfde locatie aangevraagd worden. Daarna dient een luchthavenregeling aangevraagd te worden. Inmiddels ben je dan €7400,- verder.

De informatie is gedeeld met o.a. de KNVvL en het ministerie van I&M.

Reglement Paramotor 2016

Per 15 april 2016 is het nieuwe reglement van kracht.
Dit reglement is een samenvoeging van drie documenten en is op diverse punten aangepast.
De kern was om er een op de praktijkgericht reglement van te maken.

Klik hier om het document in een nieuw venster te openen.

Vrijstelling onder voorwaarden

Sinds 1 juli 2015 genieten "gemotoriseerde schermvliegtuigen" (paramotors) de vrijstelling onder voorwaarden voor het opstijgen en landen.

In het kort houdt de vrijstelling het volgende in:

  • Paramotors (alleen voetstarters) zijn vrijgesteld van de verplichting een luchthavenregeling te hebben
  • De RVGLT (regeling voor terrein eisen) blijft van kracht.
  • Er moet een "verklaring van geen bezwaar i.v.m. de openbare orde en veiligheid" afgegeven zijn door de burgemeester van de betreffende gemeente.
  • De lokatie moet vooraf en slechts eenmalig gemeld worden aan IL&T (meldingtug@ilent.nl).
  • De vrijstelling is ingegaan op 1 juli 2015.
  • Na drie jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Het is een fantastisch resultaat. Paramotorvliegers (voetstarters) hebben nu de mogelijkheid om zonder restricties, die aan TUGs en luchthavenregeling verbonden zijn gezamenlijk op een legale manier de luchtsport te beoefenen.

Let wel, indien een lokatie voor 12 dagen of minder gebruikt wordt, dan is een TUG nog steeds vereist.
De vrijstelling is een vrijstelling van een oplossing voor "structureel" gebruik. De TUG is een oplossing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik. De provincies hebben gevraagd om dit extra duidelijk te maken.

Meer info: pagina "Vrijstelling".

Bij deze veel dank aan een ieder, die zijn of haar steentje bijgedragen heeft aan het tot stand komen van deze vrijstelling.

Paramotor

Landingen tijdens de 68e herdenking van operatie "Market Garden" op de Ginkelse heide (2012).

Foto: 11LMB. Vlagvliegen tijdens de 71e herdenking van operatie "Market Garden" op de Ginkelse heide (19-09-2015). Paramotors vliegen hier met de vlaggen van de landen, die deelgenomen hebben aan de operatie en de vlag van de 1st British Airborne Division.

Wat is paramotorvliegen

Paramotorvliegen is een eenvoudige vorm van recreatieve luchtvaart, die door de ontwikkelingen op het gebied van het materiaal een grote ontwikkeling doorgemaakt heeft. Mede hierdoor is paramotorvliegen één van de meest veilige luchtsporten, die er bestaan.

Het typerende van paramotorvliegen is, dat er met een scherm gevlogen wordt. Een scherm heeft in tegenstelling tot een normale vleugel geen starre hoofdconstructie. Het scherm ziet er voor de leek uit als een parachute, maar het is het niet. Tijdens de vlucht neemt het scherm de vorm van een vleugel aan.
Er zijn twee versies van paramotors: de voetstarter en de trike. Bij de voetstarter draagt de vlieger de motor als een rugzak op de rug en wordt er met de benen van de vlieger gestart en geland.
De paramotortrike is een soort driewieler waar de vlieger in zit. De motor zit dan gemonteerd op de trike zelf.

De vliegsnelheid is laag en het Nederlandse weer zorgt ervoor, dat er beperkt gevlogen kan worden. Soms weet je een uur van te voren nog niet of het weer wel of niet geschikt is. Je bent daardoor dus ook met de elementen van de natuur bezig.

Paramotorvliegen is door het lage brandstof gebruik (2 ½ - 4 liter per uur) en de strenge geluidseisen één van de milieuvriendelijkste gemotoriseerde luchtsporten.

Het uitzicht, dat een paramotorvlieger heeft.
De opname is gemaakt vanuit een zgn. "chase cam", die aan een lijn aan het scherm hangt.

Hoewel het materiaal niet goedkoop is, is deze luchtsport voor een grote groep mensen bereikbaar.

Mensen, die paramotorvliegen ooit gezien hebben zijn over het algemeen erg enthousiast. Zeker als men meer van de achtergrond leert, aan welke eisen de vliegers en het materiaal moeten voldoen, hoe het in de wet geregeld is, etc. De tijd van vliegende grasmaaiers ligt ver achter ons. Paramotorvliegen is een moderne volwassen luchtsport geworden.

Deze website neemt u in woord en beeld mee in de wereld van paramotorvliegen. Een waarschuwing vooraf: vrijwel alle paramotorvliegers hebben aangegeven, dat deze luchtsport verslavend is.
Hieronder ziet u een paramotor in volle vlucht. Het betreft een voetstarter.
Op de pagina "Info" wordt wordt meer uitleg gegeven.

Paramotor Forum

Het Paramotor Forum wordt door veel paramotorvliegers en geinteresseerden gebruikt om ervaringen te delen, vragen te stellen, elkaar op de hoogte te stellen van bepaalde ontwikkelingen, etc. Het forum heeft uiteraard geen officiele status en moet derhalve gezien worden als een soort "praathuis". Als dusdanig heeft het forum dus zeer zeker een toegevoegde waarde.

Klik hier om naar het forum te gaan (op elke pagina van deze site staat rechtsbovenaan een link naar het forum).

Vliegen in alle seizoenen

Foto collage: vliegen in alle jaargetijden.

Paramotorvliegen is niet seizoensgebonden. Je kunt dus ook in de winter vliegen. Met de meeste schermen mag je tot ongeveer -10 graden Celscius vliegen.
De windchill maakt het uiteraard extra koud. Buiten beschermende kleding wordt er ook met electrisch verwarmde handschoenen gevlogen. Dit is dan ook geen luxe maar noodzaak.
Wintervliegen is een ervaring op zich. De lucht is vaak boterzacht en de "dikke " lucht zorgt ervoor, dat starten nog makkelijker is. Tijdens echte winterse omstandigheden is het echt prachtig.
Het zal duidelijk zijn, dat het heerlijk is om op warme dagen te vliegen. Overdag kan het dan wel behoorlijk thermisch zijn. Mede vanwege de maximale hoogte waarop gevlogen mag worden in de meeste gebieden (1200ft, ongeveer 375m) wordt door de meeste vliegers perioden met sterke thermiek vermeden. Uiteraard is dat wel jammer, want je kunt met een paramotor uitstekend thermieken.

Elk jaargetijde heeft zijn eigen specifieke eigenschappen, die paramotorvliegen mooi maakt.


Bekijk ook onderstaande korte trailer (u kunt de beeldkwaliteit wijzigen).